Výsledky přijímacího řízení

Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

  

ČJ.:  MŠ- 344/2020                                                                                  

Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750 svou ředitelkou rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b)

a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole DUHA Soběslav, sídliště Míru 750.

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč

Výsledek řízení

0932020

přijat/a

0632020

přijat/a

0352020

přijat/a

0122020

přijat/a

0212020

přijat/a

0942020

přijat/a

0902020

přijat/a

0232020

přijat/a

0532020

přijat/a

0332020

přijat/a

0562020

přijat/a

0342020

přijat/a

0822020

přijat/a

0452020

přijat/a

0552020

přijat/a

0172020

přijat/a

0582020

přijat/a

0602020

přijat/a

0272020

přijat/a

0722020

přijat/a

0072020

přijat/a

0662020

přijat/a

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč

Výsledek řízení

0742020

přijat/a

0042020

přijat/a

0112020

přijat/a

0242020

přijat/a

0292020

přijat/a

0782020

přijat/a

0762020

přijat/a

0802020

přijat/a

0182020

přijat/a

0012020

přijat/a

0312020

přijat/a

0442020

přijat/a

0842020

přijat/a

0772020

přijat/a

0152020

přijat/a

0812020

přijat/a

0162020

přijat/a

0302020

přijat/a

0462020

přijat/a

0592020

přijat/a

0402020

přijat/a

0422020

přijat/a

0482020

přijat/a

0052020

přijat/a

0512020

přijat/a

0752020

přijat/a

0322020

přijat/a

0392020

přijat/a

0202020

přijat/a

0672020

přijat/a

0712020

přijat/a

0062020

přijat/a

0412020

přijat/a

0652020

přijat/a

Uchazeč

Výsledek řízení

0262020

přijat/a

0502020

přijat/a

0192020

přijat/a

0142020

přijat/a

0522020

přijat/a

0222020

přijat/a

0492020

přijat/a

0102020

přijat/a

0832020

přijat/a

0732020

přijat/a

0472020

přijat/a

 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 10.6.2020 na veřejně přístupném místě a v budově školy.

Dále bylo také zveřejněno dne 10.6.2020 na webových stránkách školy www.msduhasobeslav.cz.

 

Následujícím dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje a to podáním učiněným

u ředitelky školy, která tato rozhodnutí vydala.

V Soběslavi 10.6.2020

 

                                                              Mgr. Krejčová Alena

                                                                   ředitelka školy  


                                                                                                                         

Vážení rodiče,

zveme Vás na společnou zahajovací schůzku, která se bude konat dne

 

25. června 2020 (čtvrtek) v naší mateřské škole.

 

Organizace:

 

místo konání schůzky

začátek setkání

skupina dle příjmení dítěte

oranžová dvoutřídka

      16.00 hod.

           A - M

oranžová dvoutřídka

      17.30 hod.

           N - Ž

 

 

Na programu společného setkání budou informace o organizaci provozu, školním vzdělávacím programu, adaptačním procesu

a budou předány další tiskopisy nezbytné pro zahájení docházky Vašeho dítěte.

 

Schůzka je určena Vám, rodičům. Zajistěte si, prosím, péči po tuto dobu o Vaše děti, abychom měli prostor pro společnou diskusi. Zároveň budeme rádi, když přijmete pozvání na malou prohlídku prostor naší školy.

 

Dále pro Vaše děti chystáme malé hrací odpoledne dne 29.6.2020 (pondělí), dle časového harmonogramu zveřejněného na společné schůzce.

 

Pokud se z vážných důvodů nebudete moci zúčastnit, kontaktujte, prosím, ředitelství školy.

Mobil: 723540918

      

                                                                Mgr. Krejčová Alena

                                                                      ředitelka školy

Zveřejněno 10.6.2020