Děti do bruslí

Vážení rodiče,

rádi bychom začlenili do naší vzdělávací nabídky pilotní zapojení do projektu „Děti do bruslí“ . Účast v projektu znamená Váš souhlas, protože vyžaduje níže uvedené finanční náklady a vybavení pro děti. Projekt je dobře metodicky a odborně připraven.

 Škola se do projektu zapojí dle zájmu rodičů. Zpětnou informaci poskytneme v okamžiku vyjádření všech rodičů.

Projekt „Děti do bruslí“

www.detidobrusli.cz

V rámci spolku Děti do bruslí z. s. zajišťujeme pro děti předškolního věku a žáky 1. stupně základních škol komplexní podmínky pro výuku bruslení. Kromě základních dovedností na bruslích klademe důraz na rozvíjení všestranné pohybové aktivity formou zábavy. Rozvoj sportovních dovedností představuje hodnotu, ze které budou děti čerpat po celý život.

 

Pilotní 5-ti hodinový kurz bruslení:

cena kurzu : 275,-Kč (vč. úrazového pojištění)- platba proběhne prostřednictvím učitelek

                                                                               na třídě

časový rozvrh: 1x v týdnu v době pobytu venku dětí (za účasti pí učitelek)

vhodné sportovní oblečení, rukavice, kukla nebo čepice bez bambule

helma (na kolo, lyžařská, hokejová)

nabroušené brusle (nejlépe zavazovací ,,KANADY“, jinak dle současné výbavy dětí, pokud žádnou výbavu zatím nevlastníte, je možná individuální domluva)

láhev s pitím

Tento pilotní kurz jsme ukončili v listopadu 2016.

Od ledna 2017 pokračujeme v tomto projektu  - jedná se o 10-ti hodinový kurz bruslení pro věkovou skupinu 4-5 letých dětí.

 

Kurz vedou profesionální trenéři pro hokej a krasobruslení

 

Identifikační a kontaktní údaje realizátora projektu

Název:                        Děti do bruslí z. s.

Zastoupený:    Zdeněk Ondřej

Kontakt:         mob. 777 202 756, e-mail zondrej37@volny.cz