e - Twinningové projekty

Projekt HROU KE ZDRAVÍ

eTwinning – komunita škol v Evropě

Spolupráce může probíhat na několika úrovních: mezi učiteli, skupinami učitelů, knihovníky, řediteli, žáky či celými třídami. eTwinning se může stát přirozenou, nedílnou součástí školního života žáků, studentů i pedagogů. Je příležitostí pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí. Taková zkušenost je velmi významná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti a jejich dovednosti vzdělávat, žít a pracovat kdekoliv v Evropě.

Na tomto projektu spolupracujeme s Mateřskou školou na Slovensku.

Odkaz na tento projekt:

https://twinspace.etwinning.net/26683/pages/page/154678