Projekt partnerství českých a keňských škol

PROJEKT PARTNERSTVÍ CESKÝCH A KENSKÝCH ŠKOL

Nyajowi Community Children’s Support Centre

Druh: neformální komunitní materská a základní škola

Místo: Kadongo, Nyanza Province

Vznik: 2009

Pocet žáku: 257

Vek: od 4 let

Personál školy: 7 ucitelu, 3 sociální pracovníci

Popis školy:

Nyajowi Academy byla založena s cílem zajistit

vzdelání sirotkum a potrebným detem v provincii

Nyanza. Snaží se poskytovat detem co nejlepší

prostredí k výuce a všestrannému rozvoji. Krome

školy funguje v rámci projektu také centrum pro

zneužívané a zanedbané deti poskytující rady a

psychosociální podporu. Obecné zamerení techto a

dalších programu realizovaných centrem Nyajowi je

celkové zlepšení životních podmínek nejen detí v místní komunite. Nyajowi Academy

zajištuje detem vzdelání a znalosti nezbytné pro jejich další vývoj. Nekteré z detí jsou

podporovány v rámci projektu adopce na dálku. Centrum se denne stará o 257 žáku, celková

kapacita je nyní zhruba 600 detí. Pozemky školy jsou pomerne rozlehlé (2 a pul akru) a je na

nich k dispozici i detské hrište.

Cíle:

Zajistit uspokojení všech základních potreb detí z místní komunity: stravu, ubytování

(zejména v prípade sirotku), zdraví a další. Podporovat deti v rozvoji jejich schopností a

zaclenovat je zpet do komunity. Poskytovat detem psychickou a sociální podporu a

poradenství. Rozšírit Academy na internátní základní a strední školu.