Zdravá abeceda

Proč existuje program Zdravá abeceda? Děti se dnes rodí na svět, který je jiný než býval. Lidé se v něm nemusejí hýbat a přesto neumírají hlady. Naopak, přijímají více energie než vydají a náš pravěký metabolismus s tím neumí naložit lépe než že přebytečnou energii uloží do tukových zásob. Ty byly dobré v dobách, kdy přicházely tuhé zimy, období hladu, zranění... dnes namísto nich tiše přichází obezita. 

Obezita je zákeřná a těžko léčitelná nemoc. Spolu s nadváhou obtěžuje život čtvrtině školních dětí, polovině dospělých a třem čtvrtinám seniorů. 
Přejeme si, aby se jí naše děti vyhnuly. 
A věříme, že společnou aktivitou zlepšíme i kvalitu našeho vlastního života.

 

 

Děti se potřebují naučit odpovědnému rozhodování ve čtyřech oblastech životosprávy, které mají na vznik obezity a dalších civilizačních nemocí největší vliv. 

 

 

 

Oblasti životosprávy

 

Prevence nadváhy/obezity zahrnuje čtyři oblasti, kterým je třeba se jednotlivě věnovat. Představují čtyři nohy pomyslného stolu, ne kterém je možné prostřít životní situace a vědomě s nimi nakládat ve prospěch dlouhodobého zdraví.

 

Když jednu nohu odebereme, stůl je vratký,

když jsou nohy různě vysoké, musíme je podkládat (úsilím lékaře, rodičů, učitelů, ...) aby se ze stolu nestala šikmá plocha,

když výšku nohou nastavíme bez ohledu na zralost dítěte, neuvidí na plochu stolu...

 

Životospráva je komplexní disciplína, jistě bychom mohli určit i další oblasti, které mají vliv na dlouhodobé zdraví dětí, tyto čtyři jsme však vybrali jako klíčové.

 

4 oblasti:

 

1.vnitřní pohoda

 

Standard pro Vnitřní pohodu

Tento výsek Standardu Zdravé abecedy představuje kompetence dítěte v jedné ze čtyř oblastí životosprávy, kterým se program Zdravá abeceda věnuje.

Základem jsou na sebe navazující kompetence dítěte, které ústí v úplnou připravenost dítěte pro samostatné rozhodování v běžných životních situacích, které vede k dlouhodobému zdraví.

Kompetence může dítě získávat jen s podporou pečujících a vzdělávacích institucí a jejich představitelů - rodičů, učitelů a ředitelů škol a dalších.  

 

Kompetence dítěte

 1. Dobře znám, kdy co dělat mám - Orientuje se v programu dne a týdne
 2. Umím si říct - Dokáže vyjádřit, jak se cítí, požádat o podporu a pomoc, vyjádřit souhlas či nesouhlas
 3. Vím, proč mi je dobře a s kým - Vědomě si vybírá kamarády a situace, které prožívá s druhými
 4. Umím se dohodnout - Podílí se na tvorbě pravidel podporujících fyzické zdraví a vnitřní pohodu

Inspirace pro Rodiče

 • Nespěcháme na dítě, zraje samo - Dáváme dítěti možnost volby v rámci jeho oblasti odpovědnosti a umírněně srovnáváme jeho vývoj s ostatními.
 • Mluvíme o tom, co se událo, co se děje a co se bude dít -  Dodržujeme pravidelný režim dne a týdne (dítě potřebuje jistotu) a společně plánujeme volnočasové aktivity.
 • Pohoda jednoho je pohodou všech – Myslíme i na sebe. Dítě je tak spokojené, jak jsou spokojení jeho rodiče
 • Opatrně riskujeme – Zkoušíme, co dítě zvládne, a kontrolovaně rozšiřujeme jeho hranice

Inspirace pro Učitele

 • Vím „co se stane, když…“ - Pravidla jsou srozumitelná dětem, rodičům i učitelům
 • Každý jsme originál – Respektujeme předpoklady jednotlivých dětí
 • Nesrovnáváme se – Oceňujeme individuální pokrok jednotlivých dětí
 • Zodpovědný sám sobě - Je podněcována možnost volby dětí v rámci pravid

Inspirace pro Školu

 • Snídáme, proto myslíme - Snídaně je základ školního výkonu. Škola se ptá rodičů, zda dítě přichází nasnídané.
 • Pohyb v pohybu, jídlo v klidu - Je jasně vymezen dostatečný čas a upravený prostor pro konzumaci svačiny a oběda
 • Život není tabu - Problematika tělesnosti a životního stylu rodin je součástí komunikace ve škole
 • Mám si kde říct - Prevence nadváhy a obezity je vnímána jako společná věc. Děti i dospělí vědí, komu předat podněty pro pozitivní změn

 

2.zdravá výživa

 

Standard pro Zdravou výživu

Tento výsek Standardu Zdravé abecedy představuje kompetence dítěte v jedné ze čtyř oblastí životosprávy, kterým se program Zdravá abeceda věnuje.

Základem jsou na sebe navazující kompetence dítěte, které ústí v úplnou připravenost dítěte pro samostatné rozhodování v běžných životních situacích, které vede k dlouhodobému zdraví.

Kompetence může dítě získávat jen s podporou pečujících a vzdělávacích institucí a jejich představitelů - rodičů, učitelů a ředitelů škol a dalších. 

 

Kompetence dítěte

 1. Vím, co jím - Dokáže vysvětlit rozdíl mezi surovinou a potravinou
 2. Vím, kolik čeho smím - Pojmenovává složení jídelníčku podle potravinové pyramidy
 3. Vím, kdy, co a proč mám jíst - V závislosti na jídelníčku ve školce vhodně doplňuje osobní (rodinný) jídelníček a vybírá potraviny
 4. Umím pohostit sebe i ostatní - Podílí se na plánování jídelníčku a přípravě jídla ve školce a/nebo rodině

Inspirace pro Rodiče

 • Jídlo plánujeme, připravujeme a jíme společně s dětmi - Děti pomáhají při nákupu i vaření a samostatně si připravují svačiny
 • Den má aspoň tolik jídel, kolik ruka prstů - V denním režimu je 5 jídel, mezi nimi nejíme ani pochutiny
 • Zkoušíme opakovaně nové chuti a potraviny - Postupně zvyšujeme pestrost jídelníčku
 • Není nezdravá potravina, je jen nezdravé množství - Nevytváříme kolem jídla hysterii, uváženě se rozhodujeme o objemu a poměru složek jídelníčku s ohledem na nabídku ve školní jídelně

3.zdravé prostředí

 

Standard pro Zdravé prostředí

Tento výsek Standardu Zdravé abecedy představuje kompetence dítěte v jedné ze čtyř oblastí životosprávy, kterým se program Zdravá abeceda věnuje.

Základem jsou na sebe navazující kompetence dítěte, které ústí v úplnou připravenost dítěte pro samostatné rozhodování v běžných životních situacích, které vede k dlouhodobému zdraví.

Kompetence může dítě získávat jen s podporou pečujících a vzdělávacích institucí a jejich představitelů - rodičů, učitelů a ředitelů škol a dalších.   

 

Kompetence dítěte

 1. Zraněním a infekcím předcházím
  - Dodržuje základní hygienické a bezpečnostní návyky
 2. Vím, co se kde patří
  - Přizpůsobuje své chování prostředí, ve kterém se nachází
 3. Mám rád zdravá a chytrá místa 
  - Vyhledává podnětné prostředí a kontakt s přírodou
 4. Vím, co se stane, když... 
  - Je si vědom/a důsledků svých činů v koloběhu života

Inspirace pro Rodiče

 • Reklama umí klamat 
  - Vymezujeme se vůči konzumnímu životnímu stylu a jsme kritičtí vůči reklamním sdělením.
 • Není špatné počasí, je jen špatné oblečení 
  - Nemluvíme o světě doma, vyrážíme za ním a vedeme děti k samostatnosti v rozmanitém prostředí. Dítě se učí z prostředí okolo něj více než ze slov.
 • Jsme opatrní, ale nebojíme se 
  - Učíme děti bezpečnému chování, ale nestrašíme je.
 • Necháme si poradit 
  - Spolupracujeme s pediatrem, učiteli i dalšími odborníky a kriticky vyhodnocujeme „poradenství” z pískoviště, internetu či od příbuzenstva

 

 

4.zdravý pohyb

 

Standard pro Zdravý pohyb

Tento výsek Standardu Zdravé abecedy představuje kompetence dítěte v jedné ze čtyř oblastí životosprávy, kterým se program Zdravá abeceda věnuje.

Základem jsou na sebe navazující kompetence dítěte, které ústí v úplnou připravenost dítěte pro samostatné rozhodování v běžných životních situacích, které vede k dlouhodobému zdraví.

Kompetence může dítě získávat jen s podporou pečujících a vzdělávacích institucí a jejich představitelů - rodičů, učitelů a ředitelů škol a dalších. 

 

Kompetence dítěte

 1. Pracuje celé tělo mé - Ví, že pohybem tělo (i mysl) sílí a rozvíjí se – vše pak lépe zvládne
 2. Hýbu se rád a všelijak - Střídá různé pestré pohybové činnosti, využívá nabídnutý prostor i pomůcky
 3. Sám ostatní rozhýbám - Podílí se na rozhodování o skladbě pohybových aktivit ve škole i s rodinou
 4. Vidím, že sílím - S podporou dospělého dlouhodobě sleduje jak roste, je zdatnější a zvládá nové dovednosti

Inspirace pro Rodiče

 • Hřiště je všude - Pohyb je možný v každém prostředí, na hřišti, v přírodě i při úklidu doma.
 • Hýbeme se spolu - S dětmi si sami dobře zacvičíme, je to vlastně i naše zábava. Nebojíme se toho, že se dítě zadýchá a zapotí… prospívá mu to.
 • 1 + 1 než udeří sedmá - Hodina spontánního a hodina řízeného pohybu je denní minimum
 • Chůze je lék - Děti denně ušlápnou přes 10.000 kroků, pro své zdraví ujdeme alespoň polovic