Aktuality pro Červenou třídu

 • Aktuálně v červené

  Milé děti, přejeme vám krásné prázdniny plné smíchu a nezapomenutelných zážitků.

   Milí rodiče, děkujeme Vám za důvěru a spolupráci. 

            Tým červené třídy :-)                                

   

   

  DŮLEŽITÉ! - Provoz naší školy o letních prázdninách

  Oznámení o provozu naší školy o letních prázdninách pro přihlášené děti:
  1. července – 19.července 2019

  26. srpna - 30. srpna 2019

  Změny v docházce prosím volejte na tel.+420381524740.

   

  Vyhodnocení dotazníků:

  Děkujeme za spolupráci

  Dotazník vrátilo :     20 respondentů            ze 40                         červená třída

  Jsou pro Vás dostačující informace, které dostáváte?

   

  Rozhodně ano

  Spíše ano

   

  Hodnocení %

  Spíše ne

  Rozhodně ne Hodnocení  %

  Nedovedu posoudit

  Hodnocení  %

  O pokrocích a úspěších Vašeho dítěte

  97%

  0%

  3%

  O případných obtížích Vašeho dítěte

  O koncepci školy, o zaměření a cílech vzdělávání

  O aktivitách a akcích, které škola pořádá

  O provozních záležitostech školy

   

   

  Jak přínosné jsou pro Vás tyto zdroje informací?

   

  Rozhodně ano

  Spíše ano

   

  Hodnocení v %

  Spíše ne

  Rozhodně ne Hodnocení v %

  Nedovedu posoudit

  Hodnocení v %

  Informace učitelek na třídě při přijímání a předávání dětí

  99%

  0%

  1%

  Osobní konzultace

  Internetové stránky školy

  Informační nástěnky v šatnách a vestibulu školy

   

   

  Jaké opatření by Vám pomohlo, abyste získali lepší informace o škole a o svém dítěti ?

   

   

   

  Jsme spokojeni. Jezdit autobusem s pásy. E-mailový zpravodaj. FB stránky s aktuálními informacemi. Předávání informací o dítěti častěji – např.: 1x za měsíc.

   

   

   

   

   

   

  Jak jste spokojeni se zázemím a vybavením školy?

   

  Rozhodně ano

  Spíše ano

   

  Hodnocení v %

  Spíše ne

  Rozhodně ne Hodnocení v %

  Nedovedu posoudit

  Hodnocení v %

  Vybavení tříd

  99%

  0%

  1%

  Hygienické podmínky , čistota

  Provozní doba školy

  Výzdoba, příjemné prostředí

  Zahrada školy

   

  Jak jste spokojeni s úrovní vzdělávání na naší škole?

   

  Rozhodně ano

  Spíše ano

   

  Hodnocení v %

  Spíše ne

  Rozhodně ne Hodnocení v %

  Nedovedu posoudit

  Hodnocení v %

  Škola poskytuje dostatek příležitostí pro celkový rozvoj dítěte

  90%

  0%

  10%

  Vědomosti a dovednosti, které dítě ve škole získává jsou pro život důležité

  Škola rozvíjí schopnosti dítěte

  Škola rozvíjí motivaci dítěte a chuť se učit

  Škola rozvíjí schopnost spolupráce s ostatními

  Škola rozvíjí estetické cítění dítěte

  Škola poskytuje dobrý základ pro další vzdělávání

  Rozvíjí vyjadřovací schopnosti dítěte a jeho komunikaci

   

   

  Máte náměty či doporučení pro zkvalitnění vzdělávání v naší škole?

   

   

  Více kontaktu s jinými MŠ.

  Neopakovat výlety (např. 2x Větrovy)

  Chybí jazykové vzdělávání dětí.

  Zařadit více sportovních aktivit.

   

   

   

  Máte vzkaz pro paní učitelky ve třídě směrem k jejich působení a realizaci vzdělávacího procesu?

   

   

  Všechny paní učitelky jsou vzdělané, dělají svou práci dobře, jsou obětavé a trpělivé.

  Děkujeme za Vaši práci, jste úžasné.

  Děkujeme.

  Děkujeme, jsme spokojeni.

   

  Nakolik jste spokojeni s úrovní působení naší školy?

   

  Rozhodně ano

  Spíše ano

   

  Hodnocení v %

  Spíše ne

  Rozhodně ně Hodnocení v %

  Nedovedu posoudit

  Hodnocení v %

  Pravidla daná školním řádem

  96%

  0%

  4%

  Etické principy, které škola předává

  Řešení problémů v chování

  Podpora a komunikace s ředitelstvím školy při řešení různých problémů (logopedie, poradenská zařízení, integrace  a jiné….)

   

   

  Prostor pro Vaše případné vyjádření

   

   

  Líbila by se mi odborná logopedická péče přímo v MŠ.

   

   

   

   

  Jak jste spokojeni s úrovní dalších aktivit?

   

  Rozhodně ano

  Spíše ano

   

  Hodnocení v %

  Spíše ne

  Rozhodně ne Hodnocení v %

  Nedovedu posoudit

  Hodnocení v %

  Nabídka školních aktivit v rámci vzdělávání (divadla, exkurze, výlety)

  100%

  0%

  0%

  Jsou tyto školní aktivity smysluplné?

   

  Máte pro nás nějaké vzkazy či doporučení?

   

   

   

   

  Jak jste spokojeni s oblastí našeho školního stravování?

   

  Rozhodně ano

  Spíše ano

   

  Hodnocení v %

  Spíše ne

  Rozhodně ne Hodnocení v %

  Nedovedu posoudit

  Hodnocení v %

  S kvalitou školního stravování

  97%

  0%

  3%

  Informovaností o stravě, kterou dětem připravujeme

  Možností odhlašování stravy (způsoby)

  Prostor pro komunikaci s vedením ŠJ

   

   

   

  Máte pro nás nějaké vzkazy, náměty či doporučení v oblasti stravování?

   

   

   

  Vaše p.kuchařky vaří výborně. Laťka je tak vysoko, že dětem pak nechutná ve školní jídelně.

  Možnost pro děti vyzkoušet si bezlepkový den a den s nízkým příjmem sacharidů.

   

  Prostor pro jakékoliv sdělení – Výstupy z dotazníků

   

   

  Děkujeme za velmi milý přístup k dětem a otevřený k rodičům.

  Jsme velmi spokojeni, děkujem.

  Školku všude chválíme.

  Neopakovat výlety.

   

   

   

   

   

   

   

   

           

   

  V červené třídě působí  a na spolupráci se těší paní učitelky Barbora Nývltová, Dana Líbalová, Lucie Vacková,paní asistentky Olga Zabloudilová a Sabina Kopřivová a paní uklizečka Alena Douchová.

   

   

   

   Zástupci rodičů: 

  Kateřina Herynková - email: herynkova.katerina1@gmail.com

  Roman Kačur - email: kacur@musobeslav.cz

   

  DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

  Naleznete v sekci O ŠKOLE - DOKUMENTY. Tento článek si můžete i stáhnout.