Náš den v Modré třídě

 • Den v modré třídě

  Každý den působíme v modré třídě od 6.00 hodin do 16.30 hodin.

  Příchod dítěte je dle potřeb Vás zákonných zástupců, doporučení od nás je příchod do 8:15 hodiny, aby nebyl narušen denní program a dítě se mohlo zapojit do všech plánovaných aktivit.

  6.00 – 6.30 volné hry v modré třídě, ve které modráskové zůstávají po celý den

  6.30 - 8.30 dětem nabízíme hry dle jejich vlastní volby, máme připravenou řízenou aktivitu, do které mohou vstoupit děti v jakémkoliv časovém horizontu, dle aktuální potřeby

  Po 8. hodině probíhá zpravidla každodenní zdravotní cvičení s hudbou, náčiním, ve dvojicích apod. (tato aktivita bývá po skupinách)

  8.30 – 9.00 svačina dětí se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla

  9.00 – 9.30 pokračování ve volných hrách, spontánních a řízených činnostech vycházejících ze zájmu dítěte

  9.30 – 11.45 pobyt venku (délka upravena dle aktuálních povětrnostních podmínek, zkrácena či prodloužena) volné, řízené aktivity dle třídního vzdělávacího programu

  11.45 – 12.10 oběd se spoluúčastí dětí při určování množství jídla a samostatném úklidu po stolování

  12.10 – 14.00 relaxace s četbou pohádky, relaxační hudbou (délka dle potřeb dítěte, klidové činnosti)

  14.00 – 14.10 svačina se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla

  14.10 – 16.30 volné hry, řízené aktivity dle třídního vzdělávacího programu