Náš den v Žluté třídě

 • Náš den ve žluté

  REŽIMOVÉ USPOŘÁDÁNÍ DNE VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

  Každý den působíme ve žluté třídě od 8.00 hodin do 14.15 hodin.

  Příchod dítěte je dle potřeb Vás zákonných zástupců, doporučení od nás je příchod kolem 8.hodiny nejdéle, aby nebyl narušen denní program a dítě mohlo být zapojeno do všech plánovaných aktivit.

   

  6:00 - 6:30                volné hry na modré

  6:30 – 7:00               volné hry na oranžové a modré (podle šatny)

  7:00 – 8:00               volné hry na zelené a fialové - dětem nabízíme hry dle jejich volby

  8.00                              PŘÍCHOD DO ŽLUTÉ TŘÍDY

  8:00-00 - 8.30               pohybové činnosti - zdravotní cvičení, pohybové hry, tanec ...

  8:30 – 9:00               svačina dětí se spoluúčastí při přípravě a volbě množství

                                     jídla

  9:00 – 9:30                volná hra, spontánní aktivity, řízené aktivity

  9:30 – 11:45             pobyt venku (délka upravena dle aktuálních povětrnostních

                                    podmínek, zkrácena, či prodloužena) s terénním  vzděláváním, volné  a řízené aktivity  dle třídního vzdělávacího programu

  11:45 – 12:15          oběd se spoluúčastí dětí při určování množství jídla a                 

                                    samostatném úklidu po stolování

  12:15 – 14:00           relaxace s četbou pohádky, relaxační hudbou (délka dle

                                    potřeb dítěte, klidové činnosti)

  14:00 – 14:15            svačina se spoluúčastí při přípravě a volbě množství jídla

  14:15 - 14:45        volná hra a řízené aktivity ve žluté třídě

  14:45                             PŘECHOD DO FIALOVÉ A ZELENÉ TŘÍDY (PODLE ŠATNY)

  14:15 – 15:00            volné hry, řízené aktivity v zelené a fialové třídě

  15:00(30) – 16:00            volné hry na modré (15:00) a oranžové (15:00)

  16:00 – 16:30            volné hry na modré