Důležité sdělení vedení školy

X

~~ŠKOLNÉ  ZA ZÁŘÍ 2018
STRAVNÉ  ZA  SRPEN 2018
 
Uhraďte  dne  17.9. 2018  /pondělí/  v době :

7 hod.  – 8.30 hod.
12 hod.  – 12 hod.30min.      14hod. – 16hod.
vždy v kanceláři ředitelky nebo vedoucí školní jídelny.

Podmínky plateb školného a stravného - viz směrnice ředitele školy!!!!
Informace o možnosti úhrady přímo na účet  KB a další informace o  platbě školného  poskytne ředitelka školy.