Důležité sdělení vedení školy

X

UPOZORNĚNÍ – PRO RODIČE (PRACOVNÍCI IZS A DALŠÍ)

O ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O JEJICH DĚTI

Hejtman Jihočeského kraje určuje Mateřskou školu DUHA Soběslav, sídliště Míru 750  k zajištění vykonávání péče o děti ve věku od 3 let zaměstnanců vykonávající práci v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

Děti zaměstnanců:

- bezpečnostních sborů

- obecní policie

- poskytovatelů zdravotních služeb

- orgánů ochrany veřejného zdraví §115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

- zaměstnanců vykonávajících sociální práce a poskytující sociální služby podle zákona 108/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů

- dalších odborných pracovníků vykonávajících činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

- zaměstnanců Úřadu práce České republiky

- zaměstnanců Česká správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

- zaměstnanců Finanční správy České republiky

- příslušníků ozbrojených sil

- zaměstnanců Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců

- pedagogických a nepedagogických zaměstnanců určené školy

- zaměstnanců školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

- zaměstnanců zařízení školního stravování

- zaměstnanců České pošty, s.p.

- zaměstnanců podílejících se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury

- zaměstnanců Městského úřadu v Soběslavi

-zaměstnanců Městského úřadu ve Veselí nad Lužnicí

bez ohledu, zda jsou dětmi naší školy.  V případě potřeby nás kontaktujte!!!!

Jsme připraveni vyhovět Vašim požadavkům na délku pobytu dítěte v naší mateřské škole.

Telefonický kontakt:  +420723540918

 

Zveřejněno: 28.2.2021                                                    Mgr. Alena Krejčová                                                                                                                                                                                      ředitelka školy