Důležité sdělení vedení školy

X

 

ŠKOLNÉ  ZA LEDEN 2020 A STRAVNÉ ZA PROSINEC 2019

Uhraďte  dne  15.1. 2020  /středa/  v době :

7 hod.  – 8.30 hod.

12 hod.  – 12 hod.30min.      14hod. – 16hod.

ve sborovně školy u pí Evy Himpanové (přízemí budovy)

Podmínky plateb školného a stravného - viz směrnice ředitele školy!!!!

Zde získáte i  potřebné informace o možnosti úhrady přímo na účet školy.

UPOZORNĚNÍ

PRO VŠECHNY RODIČE, KTEŘÍ V KALENDÁŘNÍM ROCE 2019 PLATILI ŠKOLNÉ!!!!

Ve dnech:     15.1. 2020 (středa) a 23.1. 2020  (čtvrtek)

                       v době : 7.00 hod. – 11.30 hod.        12.15 hod. – 16.30hod..

bude sekretariát školy (pí E. Himpanová) vydávat  POTVRZENÍ o výši vynaložených výdajů za umístění  dítěte v mateřské škole (zaplacené školné za rok 2019).

Pokud budou stanovené termíny pro Vás z vážných důvodů nevyhovující, obraťte se na sekretariát školy(pí E. Himpanovou) ohledně sjednání náhradní doby.

                                                                                                                                                                                        Mgr. Krejčová Alena

                                                                                                                                                                                           ředitelka školy

 

 

Od 3. - 7. 2. 2020 probíhají v našem okrese jarní prázdniny

Dále informujeme, že v pátek 31. 1. 2020 probíhají pololetní prázdniny pro děti ze ZŠ/SŠ.

 

Prosíme, nahlaste případnou docházku Vašeho dítěte do tohoto pátku 17. 1. 2020.

Informace je pro nás důležitá z ohledu personálního zajištění provozu MŠ a chodu jídelny.

 

Děkujeme