Důležité sdělení vedení školy

X

V návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 194/2020Sb., kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2 na území České republiky nouzový stav a Usnesení vlády České republiky ze dne 15.3.2020 č. 2019 o přijetí krizového opatření. 

 

Hejtmanka Jihočeského kraje Pokynem č.3 ze dne 17.března 2020 určuje

 Mateřskou školu DUHA Soběslav, sídliště Míru 750  k zajištění vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let  zaměstnanců vykonávající práci v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

Děti zaměstnanců:

  • bezpečnostních sborů
  • obecní policie
  • poskytovatelů zdravotních služeb
  • orgánů ochrany veřejného zdraví
  • příslušníků ozbrojených bezpečnostních sil
  • pedagogických a nepedagogických zaměstnanců určené školy
  • lékárnických služeb
  • zaměstnanců vykonávající sociální práce a poskytující sociální služby

a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy

 

Telefonický kontakt:  +420723540918        Mgr. Alena Krejčová                                                                                             ředitelka školy                                                                                                                                

 

 

 

Vážení rodiče,

 

v souvislosti s opatřením Čj.: MŠMT -11703/2020-1 pro školy , kterým MŠMT doporučuje uzavření či omezení provozu mateřských škol a na základě nového opatření Vlády ČR ředitelství MŠ DUHA Soběslav, sídliště Míru ve spolupráci se zřizovatelem rozhodlo o přerušení provozu naší školy s účinností od 17.3.2020.

 

Požadavek na vydání „Žádosti o ošetřovné pro dítě do 10 let“ můžete získat:

úterý  a středa 17.3. a 18.3.2020 v době od 8.00 – 12.00hod.,  13.00 – 16.00hod. a v dalších dnech po telefonické domluvě.

Tel.: kontakt : 381524740, +420607000983,+420723540918

Vážení rodiče,

doplňujeme informaci k získání formuláře „Žádost o ošetřovné…“.

Tyto formuláře můžeme zaslat elektronicky na Vaši e-mail adresu.

V případě Vašeho požadavku o zaslání touto cestou nás také kontaktujte na uvedená tel. čísla.

                                                                       Mgr. Alena Krejčová

 

 

Sledujte i nadále webové stránky školy pro další informace.

Budeme celou situaci pečlivě vyhodnocovat a pracovat s aktuálními informaci pro včasnou obnovu provozu naší školy.

 

Přejeme nám všem dobré zdraví a úspěšné zvládnutí nelehké situace.

                                                                                             

Mgr. Alena Krejčová

               

                                              

 

                                                                                             

 

 

 

PROVOZ MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

 

1. - 17.7  MŠ NERUDOVA        MŠ DUHA UZAVŘENA

20. - 31.7.  OBĚ MŠ UZAVŘENY

3. - 31.8. MŠ DUHA    - PROVOZ

 

 

KOMUNIKACE S MŠ

Vážení rodiče, ke komunikaci s MŠ i nadále používejte pevnou linku 381 524 740. Zde je Vám k dispozici p. Eva Himpanová.

Pokud se nebude možné dovolat, využijte nově - tel.č. 607 000 983.

Náš nový mobilní telefon Vám zajistí to, že se k nám dovoláte po celou dobu provozu MŠ. ( 6.00 - 16.30 hodin.)